pokraČUJte

Advokátní kancelář

Advokátní kancelář, která si zakládá na vstřícném a flexibilním přístupu ke každému klientovi. Rádi využíváme moderní technologie, a tím šetříme náklady našich klientů. Chceme, aby klient obdržel vždy rychlou a praktickou radu. Neříkáme klientům to, co vědí sami. Víme, že v dnešní době klient ocení pouze jasnou a jednoznačnou odpověď a nepotřebuje vědět, jak jsme k ní došli. Netváříme se, že rozumíme všemu. Máme však dostatečné široký rozhled, abychom vnímali právní služby komplexně, a proto nabízíme vždy jen takové řešení, které zohledňuje rovněž daňové a účetní aspekty transakcí. Naším cílem je kvalitní a účelná právní podpora a budování dlouhodových vztahů s našimi klienty.

Co děláme?

Poskytujeme právní služby jak soukromým osobám, kteří potřebují právní pomoc v různých životních situacích, tak i právní podporu podnikatelům při jejich podnikatelské činnosti. Poskytujeme právní služby jak v oblastech soukromého práva (občanské právo, obchodní právo, rodinné právo, korporátní právo, právo nemovitostí, pracovní právo, insolvenční právo), tak i práva veřejného (daňové právo, správní právo, přestupkové právo). Vzhledem k tomu, že náš tým zahrnuje nejen advokáty, ale též daňové poradce a účetní, zajišťujeme pro naše klienty rovněž daňové a účetní služby.

Kolik to stojí?

Odměnu za poskytování právních služeb sjednáváme s klienty smluvně na základě vzájemné dohody, kdy konkrétní výše odměny závisí na typu řešené právní věci, její obtížnosti a ostatních okolnostech. Před poskytnutím služeb je s klientem probrán způsob účtování, přičemž je zvolen vždy takový, který je pro klienta nejvýhodnější. Vzhledem k tomu, že působíme regionálně, odpovídají tomu i naše ceny. U nás se nikdy nestane, že by klient nerozuměl vyúčtování, anebo si nemohl prověřit rozsah poskytnutých služeb. Nedojde-li s klientem k dohodě o ceně poskytovaných právních služeb, řídí se výše odměny za poskytnuté právní služby vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (tzv. advokátním tarifem), která stanoví výši mimosmluvní odměny. Při účtování právních služeb používáme následující způsoby výpočtu odměny.

Časová odměna

Jde o nejčastější způsob sjednání odměny s klientem, kdy se odměna platí podle počtu hodin právní služby. Rozpětí hodinové sazby se pohybuje od 1.500,- Kč do 2.500,- Kč (bez DPH) v závislosti na obtížnosti projednávané věci, délce spolupráce s klientem a množství klientem zadávané práce. Při časově nenáročných poradách lze sazbu hodinové odměny poměrně snížit. Využíváme pro smluvní agendu a záležitosti, u nichž nelze předem odhadnout časovou náročnost či jejich předpokládaný věcný rozsah. Smluvní odměna časová bývá v určitých případech kombinována se smluvní odměnou podílovou, a to zejména v případě mimosoudního vymáhání pohledávek, kdy rychlé uspokojení pohledávky klienta věřitele je právě časově méně náročné, ale klientem žádoucí a výsledkově vysoce hodnocené.

Úkonová odměna

Tento typ odměny využíváme obvykle v případech soudního vymáhání pohledávek a jiných soudních sporů, kdy soudy při stanovení  nároku na náhradu nákladů řízení vychází z advokátního tarifu, který určuje mimosmluvní odměnu advokáta právě podle množství provedených úkonů v dané věci. Výše odměny za úkon právní služby je dohodnuta po vzájemné dohoda a odvislá od hodnoty věci.

Podílová odměna

Jde o právní případy zásadně s peněžitým plněním, kdy lze předpokládat úspěšné vymožení pohledávky a klient sám usiluje o maximální motivaci svého právního zástupce k vynaložení mimořádného úsilí pro dosažení úspěchu ve věci. Smluvní odměnu podílovou lze kombinovat se smluvní odměnou časovou či smluvní odměnou úkonovou.

Cenový balíček

Odměna za poskytované právní služby je s klientem dohodnuta v konečné výši, a to na základě předem dohodnutého rozsahu požadovaných právních služeb. Tento způsob vyúčtování odměny je vhodný zejména při standardizovaných transakcích, kdy lze přesně odhadnout věcný a časový rozsah právní služeb (např. sepis kupní smlouvy, převod podílu ve společnosti, založení obchodní společnosti a dalších změnách ve společnostech, sepis všeobecných podmínek, zpracování dokumentace k GDPR). Zde naleznete přehled nejčastěji poskytovaných cenových balíčků.

Paušální odměna

Tento způsob výpočtu odměny je vhodný pro klienty, kteří potřebují právní služby v určitém stabilním rozsahu. Za předem dohodnutou paušální měsíční odměnu Vám poskytneme právní služby ve všech věcech týkajících se Vašeho podnikání, a to bez ohledu na jejich rozsah v daném období. Paušální odměna přináší klientovi výhodu předvídatelnosti výše výdajů na právní služby, a to i v obdobích, ve kterých by byl jinak klient vzhledem k vyšší potřebě právních služeb vystaven nutnosti nést nárazově podstatně vyšší náklady na právní služby.

Kontaktujte nás
Poptávkový formulář
Telefon
778 050 200

Reference

Jsme zavedená účetní a daňová kancelář. Co o nás řekli naši klienti?

0
vyplněných daňových přiznání za rok
0
m2
kancelářských ploch k pronájmu
“Naše společnost je dlouhodobým a spokojeným klientem. Již 15 let využíváme profesionální služby a já oceňuji zejména osobní přístup všech, kteří se o nás starají. Díky jejich skvělé práci se můžeme věnovat pouze rozvíjení našeho podnikání.”
- Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. -
“Svým klientům mohu vždy bez obav služby EPOS, s.r.o., sám je s důvěrou využívám, a to zejména při konzultacích daňových aspektů obchodních transakcí.”
- JUDr. Vladimíra Ostrožlíková, notářka -
“Se společností EPOS, s.r.o. spolupracujeme již přes 15 let. Poskytuje nám komplexní účetní servis a daňové poradenství. Na této spolupráci si ceníme zejména spolehlivosti a vysoké profesionality, díky čemuž se můžeme věnovat pouze svému podnikání.”
- Mgr. Pavel Střeleček, advokát -
“Na společnost EPOS, s.r.o. se vždy rádi obracíme, neboť jsme si jisti, že nám vždy doporučí daňově nejefektivnější řešení. Oceňujeme zejména profesionalitu a osobní přístup. ”
- Ondřej Veselý, majitel a jednatel společnosti ALTER s.r.o. -
“Velice si vážíme dlouhodobé spolupráce se společností EPOS, a to zejména v oblasti daňového poradenství.  Oceňujeme profesionální přístup daňového poradce Ing. Milana Mušky a schopnost najít vhodná a účinná řešení daňových záležitostí.”
- První privátní chirurgické centrum s.r.o. -
Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o.
Administrativní centrum EPOS
Akademika Heyrovského 1178
500 03 Hradec Králové
IČO: 60912553
DIČ: CZ60912553