pokraČUJte

Soudní spory a vymáhání pohledávek

Správná volba právního zástupce je důležitým předpokladem náležitého výkonu procesních práv účastníka soudního řízení (žalobce či žalovaného). Vzhledem k řadě striktních pravidel může nezastoupený účastník v soudním sporu neuspět již z formálních důvodů (např. nesprávně koncipovanou žalobou, nedostatečným tvrzením rozhodných skutečností či nedostatečným označením důkazů k jejich prokázání). Úkolem advokáta je tak zájmy klienta nejen náležitě právně vyhodnotit, nýbrž i efektivní a vhodně zvolenou procesní taktikou prosadit před soudem.

V těchto případech zajistíme kompletní kvalifikovaný právní servis zahrnující právní rozbor případu, pokus o mimosoudní dohodu a zastoupení při vyjednávání podmínek dohody, podání žaloby a zastupování v řízení před soudy. Vždy usilujeme o nejlepší strategie při vedení soudního sporu s důrazem na znalost práva a soudní praxe. Zastupujeme naše klienty před soudy různých stupňů a jsme schopni odhadnout výsledek soudního řízení a učinit maximum pro konečný úspěch. Výsledek soudního řízení záleží na prosazení právního názoru. K tomu přistupujeme aktivně, reagujeme na změnu situace a korigujeme naši strategii podle vývoje aktuální judikatury.

V rámci zastupování v soudním řízení a procesního práva se zaměřujeme zejména na následující oblasti:
- příprava žalob a vyjádření k žalobám
- příprava řádných a mimořádných opravných prostředků (odpor, odvolání, dovolání, žaloba pro zmatečnost, návrh na obnovu řízení)
- příprava ústavních stížností
- zastupování před soudy všech stupňů včetně Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR

Významnou oblastí související se zastupování v soudním řízení je vymáhání pohledávek klientů. Nejde však pouze o jejich vymáhání prostřednictvím civilních soudů, ale komplexní správu pohledávek. Tato služba spočívá v právní analýze konkrétního případu, zastoupení klienta v jednání s jeho dlužníkem, zajišťování úhrady těchto pohledávek, v jejich následném zajištění či právním zastoupení klientů při uplatnění jejich pohledávek v soudních a exekučních řízeních, ale kupříkladu i kontrolu toho, zda proti klientovu dlužníkovi není vedeno insolvenční řízení či exekuce, jakož i poskytnutí konzultací o tom, kdy a jak vést proti dlužníkovi exekuci.

Co můžeme nabídnout?
- automatické sledování insolvenčního rejstříku
- příprava předžalobních upomínek a výzev jednání s dlužníky
- příprava uznání dluhu a splátkového kalendáře
- příprava a podání žaloby, platebního rozkazu, elektronického platebního rozkazu či evropského platebního rozkazu,
- návrh na exekuci
- zastoupení v soudním a exekučním řízení
- zastupování věřitelů v insolvenčním řízení
- přihláška pohledávky do insolvenčního řízení
- zastupování v incidenčních sporech

<< zpět na ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Kontaktujte nás
Poptávkový formulář
Telefon
778 050 200

Reference

Jsme zavedená účetní a daňová kancelář. Co o nás řekli naši klienti?

0
vyplněných daňových přiznání za rok
0
m2
kancelářských ploch k pronájmu
“Naše společnost je dlouhodobým a spokojeným klientem. Již 15 let využíváme profesionální služby a já oceňuji zejména osobní přístup všech, kteří se o nás starají. Díky jejich skvělé práci se můžeme věnovat pouze rozvíjení našeho podnikání.”
- Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. -
“Svým klientům mohu vždy bez obav služby EPOS, s.r.o., sám je s důvěrou využívám, a to zejména při konzultacích daňových aspektů obchodních transakcí.”
- JUDr. Vladimíra Ostrožlíková, notářka -
“Se společností EPOS, s.r.o. spolupracujeme již přes 15 let. Poskytuje nám komplexní účetní servis a daňové poradenství. Na této spolupráci si ceníme zejména spolehlivosti a vysoké profesionality, díky čemuž se můžeme věnovat pouze svému podnikání.”
- Mgr. Pavel Střeleček, advokát -
“Na společnost EPOS, s.r.o. se vždy rádi obracíme, neboť jsme si jisti, že nám vždy doporučí daňově nejefektivnější řešení. Oceňujeme zejména profesionalitu a osobní přístup. ”
- Ondřej Veselý, majitel a jednatel společnosti ALTER s.r.o. -
“Velice si vážíme dlouhodobé spolupráce se společností EPOS, a to zejména v oblasti daňového poradenství.  Oceňujeme profesionální přístup daňového poradce Ing. Milana Mušky a schopnost najít vhodná a účinná řešení daňových záležitostí.”
- První privátní chirurgické centrum s.r.o. -
Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o.
Administrativní centrum EPOS
Akademika Heyrovského 1178
500 03 Hradec Králové
IČO: 60912553
DIČ: CZ60912553