pokraČUJte

Často kladené otázky

  • Účetnictví
  • Daně
  • Právo
  • Ostatní
Zkontrolujete doklady, které odevzdám při začátku spolupráce?
Všechny doklady, na základě kterých začínáme zpracovávat účetnictví, procházejí kontrolou našich účetních, které Vás v případě nesrovnalostí na chybějící doklady (informace) upozorní a následně zajistíme nápravu.
Jak budu odevzdávat účetní doklady?
Na způsobu předávání dokladů se domlouváme s každým klientem individuálně. Doklady můžete předávat osobně, zasílat emailem či poštou. Veškeré předané doklady následně zaúčtujeme.
Jak probíhá přechod od stávající účetní k nám?
Vše probíhá jednoduše a zdarma. Vážíme si Vašeho času a uděláme vše, aby přechod proběhnul rychle a bez jakýchkoliv komplikací pro Vás . Nabízíme dva způsoby. Vyplníte plnou moc a tím to pro Vás končí, o zbytek se již postaráme. Není to ideální? O průběhu převodu účetnictví k nám Vás budeme průběžně informovat.
Proč je důležité mít účetnictví v pořádku?
Jako profesionálové ručíme za správnost zpracování Vašich účetních dokladů. Náš tým odborníků na daňovou evidenci, účetnictví, mzdy a ekonomiku díky svým dlouholetým zkušenostem zodpovědně zpracuje Vaše doklady. Odpadnou Vám tak starosti s problematickým zajišťováním odborného dohledu nad Vašimi zaměstnanci, kteří vedou účetnictví. Také se nebudete muset soustředit na neustálé změny a vzdělávání svých zaměstnanců v právních předpisech.
Kolik zaplatím ze vedení účetnictví?

Cena za zpracování účetnictví se odvíjí od rozsahu a počtu dokladů, které bude třeba zaúčtovat. Základním měřítkem pro stanovení ceny je množství účetních zápisů (položek). Položkou se rozumí zaúčtovaný doklad či řádek dokladu (např. faktura vydaná/faktura přijatá či její zaúčtovaný řádek, řádek bankovního výpisu, hotovostní doklad, skladový příjem/výdej, interní doklad). Pro zjednodušení jsme pro Vás připravili několik cenových balíčků, z nichž si vyberete ten, který nejvíce odpovídá Vaším potřebám.

Proč si nechat vést účetnictví externě?

Abyste se mohli plně věnovat svému podnikání, je třeba mít účetnictví v pořádku. Zákonné povinnosti a z nich vyplývající starosti můžete svěřit do rukou zodpovědné a zkušené firmy, která Vaše účetnictví zpracuje a postará se o potřebné záležitosti kolem. Možná si říkáte, že zvládnete vedení účetnictví či daňové evidence sami. Účetní a daňové předpisy se neustále mění, přičemž k daňového či účetnímu posouzení některých obchodních případů potřebujete jejich hlubokou znalost, abyste se vyhnuli chybám (např. posuzování daňové účinnosti/neúčinnosti nákladů). Chyby ve vedení účetnictví se Vám mohou značně prodražit, a to zejména v souvislosti s případnou daňovou kontrolou.

Pomůžete nám i se mzdovou a personální agendu?
Ano, zajistíme vše, co se týká mzdového účetnictví a personální agendy, rychle a kvalitně - pracovní smlouvy, výpočet mezd, zpracování přehledů pro pojišťovny, evidenci zaměstnanců, povinnou archivaci dokladů, zpracování mzdových listů. Spočítáme daně Vašim zaměstnancům, povedeme správu zápočtových listů. To vše kompletně v naší režii nebo ve spolupráci s Vaším účetním oddělením.
Můžete posunout podání daňového přiznání?

Ano, můžeme. Nemáte-li koncem března všechny doklady, zpracované účetnictví nebo vychází-li Vám velká daňová povinnost, je výhodné odložit termín pro podání daňového přiznání. Toho lze dosáhnout zplnomocněním daňového poradce ke zpracování a podání daňového přiznání na finanční úřad. Předpložením plné moci daňového poradece finančnímu úřadu dochází k prodloužení lhůty k předložení daňového přiznání k dani z příjmů a s tím spojených úhrad o 3 měsíce.  

Poskytujete i jednorázové daňové poradenství?

Rádi Vám poskytneme jednorázovou konzultaci k jakémukoliv tématu z oblasti podnikání, účetnictví a daní. Můžeme se potkat osobně, nebo vše vyřešit přes telefon, email, nebo Skype. Záleží na Vás. Pokud s podnikáním začínáte, pomůžeme Vám v úplném začátku při základním nastavení Vašeho podnikání z hlediska účetního a daňového. Probereme spolu Váš záměr a vyhodnotíme, jako cestou by bylo nejlepší se vydat tak, abyste neplýtvali časem a penězi.Dokážeme Vám rychle zajistit všechny potřebné registrace a výrazně usnadnit start.

Pomůžete mi s daňovou optimalizací?
Jak na daních zaplatit co nejméně? Firmám, živnostníkům i nepodnikatelům nabízíme účinnou pomoc při optimalizaci daňového zatížení. Poradíme, jak snížit daňový základ, poskytneme konzultace ke všem druhům daní. Víme, jak udělat, aby Vaše peníze zůstaly Vaše.
Kdy je dobré se obrátit na advokátní kancelář?
Služby advokátní kanceláře je dobré využít ve všech případech, kdy potřebujete ochránit své zájmy a práva. Včasné využití služeb advokáta Vám totiž může pomoci ušetřit mnoho starostí v budoucnosti a často i mnoho peněz. Uskutečnění zásadních právních jednání (např. při prodej či koupi nemovitosti) je dobré učinit až po poradě s advokátem, který Vám může poskytnout cenné rady a upozornit na rizika, která z takového právního jednání vyplývají. Tím preventivně pomůže ochránit Vás, Vaše zájmy a v neposlední řadě Vaše finanční prostředky.
Co všech si mám připravit před návštěvou advokáta?
Před návštěvou naší advokátní kanceláři je dobré si připravit veškeré dokumenty, které máte k Vašemu případu. Tímto způsobem můžeme rychleji přejít k řešení konkrétních záležitostí a v některých případech již na osobní schůzce budete vědět bližší informace, jak je ve Vaší situaci možné postupovat a jaké řešení navrhujeme. Pokud žádné dokumenty k dispozici nemáte, nevadí, avšak musíte počítat s tím, že konzultace s právníkem může být v obecnějším duchu a stejně bude následně potřeba podklady k případu dodat, abychom je mohli správně posoudit.
Kolik zaplatím za první konzultaci?

Abychom mohli vždy garantovat kvalitu námi poskytovaných služeb a prvotřídní servis, je konzultace s právníkem zpoplatněna částkou 1 500 Kč vč. DPH, a to v délce trvání 60 minut. Konzultace je nezávazná, takže se využitím této služby nezavazujete k další spolupráci s naší advokátní kanceláří. V rámci konzultace s Vámi probereme veškeré Vaše požadavky a potřeby, zhodnotíme Váš případ a navrhneme Vám nejlepší možné řešení Vaší konkrétní situace. Pokud budete s navrženým řešením souhlasit, domluvíme se pak na jeho následné realizaci a další spolupráci.V rámci společenské odpovědnosti naší advokátní kanceláře v některých případech můžeme poskytnout konzultaci s právníkem zcela zdarma. Bezplatné poskytnutí konzultace je pouze na uvážení advokátní kanceláře a konkrétním posouzení případu klienta a jeho sociálně-právní situaci.

Jak jsou chráněny informace, které sdělím advokátovi?

Veškeré informace, které nám sdělíte, jsou důvěrné. Ze zákona jsme povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s poskytováním právních služeb dozvíme. Pravidla mlčenlivosti a diskrétnosti jsou rovněž hlavními principy, kterými se při poskytování našich služeb řídíme, a které za všech okolností dodržujeme.

Jakým způsobem probíhá konzultace?
Konzultaci s advokátem probíhá osobně v naší kanceláři. V případě, že se nemůžete dostavit osobně, je možné uskutečnit konzultaci s advokátem po telefonu, e-mailu nebo skrze softwarový program Skype.
Musím k soudu, když mám právního zástupce?

Pokud využijete zastoupení advokátem v řízení před soudem či jiným orgánem veřejné moci, zpravidla není Vaše osobní přítomnost nutná. Některé záležitosti a určité druhy soudních řízení však mohou vyžadovat i Vaši osobní přítomnost. Rádi Vám sdělíme více po posouzení Vašeho případu na bezplatné osobní konzultaci, kterou klientům naše advokátní kancelář poskytuje.

Jaký je standardní průběh poskytnutí právní služby?

Průběh vždy záleží na konkrétní službě, kterou požadujete. Některé služby je možné poskytnout velmi rychle – zpravidla jednorázové služby, které je často možné řešit i bez osobní návštěvy naší kanceláře (např. vypracování smlouvy nebo jiné dokumentace). Jiné služby mohou vyžadovat delší přípravu (např. zastoupení klienta před soudem) a často je nutná i osobní konzultace s advokátem, abychom pro vedení případu měli veškeré potřebné informace.

Jakým způsobem se platí právní služby?

Platební podmínky právních služeb vždy záleží na charakteru dané služby, jestli se jedná o jednorázovou službu nebo o dlouhodobé zastoupení či spolupráci. V případě jednorázových služeb, jako je např. vypracování návrhu na rozvod manželství nebo kupní smlouvy, uhradíte před započetím zpracování zálohu, zpravidla ve výši 50 % z dohodnuté ceny a zbylou část uhradíte při převzetí vypracovaných dokumentů. U některých služeb můžeme v závislosti na náročnosti požadovat i úhradu celé částky předem.

U dlouhodobého zastoupení nebo při dlouhodobé spolupráci s naší kanceláří, kdy jednotlivé služby čerpáte průběžně, jsou pravidelně (zpravidla měsíčně) účtovány jednotlivé úkony právní služby, paušální částka nebo odpracované hodiny strávené nad Vaším případem.

Vždy se snažíme vyjít vstříc možnostem i požadavkům klienta, aby byla spolupráce oboustranně výhodná.

Je u všech služeb nutná osobní návštěva?

Není. Některé služby, jako je např. revize smlouvy, vypracování smlouvy nebo vypracování jiného typu dokumentu, často osobní návštěvu advokátní kanceláře nevyžadují a vše je možné vyřešit telefonicky nebo emailem. Pokud budete ovšem potřebovat řešit složitější případy jako třeba zastoupení ve sporu s protistranou, může být osobní návštěva nutná. Jedině tak Vám můžeme garantovat kvalifikovanou právní pomoc a 100 % kvalitu našich služeb. 

Poskytujete advokátní úschovy?

Ano, poskytujeme. Advokátní úschova je jedním z pilířů bezpečného nákupu a prodeje nemovitosti, neboť jejím prostřednictvím si klient chrání finanční prostředky či příslušné dokumenty, které rovněž mohou být předmětem úschovy. Zřizování a vedení advokátních úschov je upraveno příslušnými předpisy České advokátní komory.

Můžete mě dlouhodobě zastoupit?
Dlouhodobé zastoupení klienta naší advokátní kanceláří je samozřejmě možné. Zastoupíme Vás při jednáních s protistranou, před soudem i před státními orgány. Váš případ kompletně převezmeme a flexibilně budeme reagovat na veškeré skutečnosti, na které bude třeba.
Pomůžete mi i v daňových otázkách?

Ano, pomůže. Jednou z výhod naší kanceláře je, že je úzce navázána na daňovou a účetní kanceláře. Jsme tedy schopni Vám zajistit nejen právní, ale též fullservice daňového a účetního poradenství. Budete-li potřebovat, můžeme Vám prostřednictvím naší účetní kancelář zajistit vedení účetnictví či daňové evidence. Vše, komplexně a na jednom místě. To je jedna z výhod, když se obrátíte na nás.

Proč mít kancelář u nás?
Administrativní centrum EPOS se nachází v blízkosti historického centra Hradce Králové s dobrou dopravní dostupností a disponuje variabilními kancelářskými a obchodními prostory o celkové výměře 2.456 m2. Každý klient tak nalezne odpovídající zázemí pro svojí podnikatelskou činnost. Budete-li chtít, je možné zajistit nadstandardní vybavení kanceláře, provést stavební úpravy dle Vašich požadavků, či vybavit kancelář nábytkem. Nabídneme Vám rovněž vysokorychlostní připojení k internetu za bezkonkureční cenu.
Co je virtuální kancelář?

Virtuální sídlo nebo virtuální kancelář je služba určená podnikatelům. Poskytovatel virtuálního sídla poskyuje klientovi obchodní adresu za účelem zápisu do obchodního rejstříku či jiného rejstříku (např. živnostenského rejstříku). Nerozumí se tím tedy fyzické poskytnutí a využívání prostor, ale jde o souhlas s umístěním sídla pro právnické osoby nebo souhlasu s místem podnikání u podnikajících fyzických osob. V rámci poskytování této služby zajišťujeme rovněž přebírání a přeposílání poštovní korespondence, které je Vám na zapsanou adresu zasílána. V případě potřeby si můžete pronajmout na obchodní jednání či schůzku některou ze sdílených kanceláří.

Čeho se GDPR týká?
Nařízení GDPR (neplést se Směrnicí GDPR) upravuje nově celý právní rámec ochrany osobních údajů. Zabývá se jak jejich definováním, tak možnými způsoby používání, zpracování i výmazem. Nově definuje také postupy v případě, kdy došlo k porušení při správě osobních údajů a stanovuje povinnosti vést záznamy o činnostech zpracování. Neváhejte se na nás obrátit v případě, že potřebujete pomoc s přípravou dokumentů a nastavením procesů v souladu s GDPR.
Kdo se musí GDPR zabývat?
Jakýkoliv subjekt, který provádí zpracování osobních údajů, je správce. Dále se GDPR  řídí i zpracovatel, což je subjekt, který pro správce osobní údaje zpracovává. Řídit se jím musí i dozorové úřady – zejména Úřad pro ochranu osobních údajů. Není vůbec rozhodná velikost společnosti či její obrat – GDPR dopadá na všechny, kterých se netýkají výjimky výslovně v nařízení stanovené. Neváhejte se na nás obrátit v případě, že potřebujete pomoc s přípravou dokumentů a nastavením procesů v souladu s GDPR.
Co musím v rámci GDPR nově splnit?
Správci i zpracovatelé jsou povinni zajistit ochranu osobních údajů a užívat a zpracovávat je pouze k povoleným účelům. Nově navíc budou mít povinnost vést záznamy o činnostech zpracování, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů, v některých případech konzultovat předem dozorové orgány, ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů či subjektům a v některých případech ustanovit pověřence pro ochranu osobních údajů.
Co je osobní údaj?
Dle GDPR je osobním údajem každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Kdo je správce?
Správcem je subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Odpovídá za jejich zpracování, přičemž není rozhodná jeho právní forma – může jít jak o fyzickou osobu, tak o osobu právnickou. Správce osobní údaje zpracovává pro účely z jeho činnosti vyplývající, ale může je zpracovávat i pro vlastní účely, např. pro své oprávněné zájmy. Vždy však musí postupovat tak, aby neporušoval zájem na ochraně základních práv a svobod fyzických osob.
Co je to souhlas se zpracováním osobních údajů?
Souhlas se zpracováním osobních údajů je dle nařízení GDPR jedním z právních důvodů, na základě kterého může správce osobní údaje zpracovávat. Takový souhlas však musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. Musí být učiněn dobrovolně, subjekt k němu nesmí být v žádném případě nucen a týká se jen určitého účelu. Potřebujete vypracovat souhlas se zpracováním osobních údajů? Rádi Vám pomůžeme.

Reference

Jsme zavedená účetní a daňová kancelář. Co o nás řekli naši klienti?

0
vyplněných daňových přiznání za rok
0
m2
kancelářských ploch k pronájmu
“Naše společnost je dlouhodobým a spokojeným klientem. Již 15 let využíváme profesionální služby a já oceňuji zejména osobní přístup všech, kteří se o nás starají. Díky jejich skvělé práci se můžeme věnovat pouze rozvíjení našeho podnikání.”
- Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. -
“Svým klientům mohu vždy bez obav služby EPOS, s.r.o., sám je s důvěrou využívám, a to zejména při konzultacích daňových aspektů obchodních transakcí.”
- JUDr. Vladimíra Ostrožlíková, notářka -
“Se společností EPOS, s.r.o. spolupracujeme již přes 15 let. Poskytuje nám komplexní účetní servis a daňové poradenství. Na této spolupráci si ceníme zejména spolehlivosti a vysoké profesionality, díky čemuž se můžeme věnovat pouze svému podnikání.”
- Mgr. Pavel Střeleček, advokát -
“Na společnost EPOS, s.r.o. se vždy rádi obracíme, neboť jsme si jisti, že nám vždy doporučí daňově nejefektivnější řešení. Oceňujeme zejména profesionalitu a osobní přístup. ”
- Ondřej Veselý, majitel a jednatel společnosti ALTER s.r.o. -
“Velice si vážíme dlouhodobé spolupráce se společností EPOS, a to zejména v oblasti daňového poradenství.  Oceňujeme profesionální přístup daňového poradce Ing. Milana Mušky a schopnost najít vhodná a účinná řešení daňových záležitostí.”
- První privátní chirurgické centrum s.r.o. -
Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o.
Administrativní centrum EPOS
Akademika Heyrovského 1178
500 03 Hradec Králové
IČO: 60912553
DIČ: CZ60912553