pokraČUJte

Obchodní korporace

Právo obchodních společností vždy představovalo páteř našeho podnikatelského právního servisu a díky tomu můžeme klientům nabídnout mnohaleté zkušenosti se všemi typy korporátních služeb. Od založení obchodní společnosti, poskytnutí sídla, přes přípravu a pořádání valných hromad a transakce s podíly, provedení nejrůznějších změn ve společnostech (např. odvolání jednatele, změna sídla), likvidaci společnosti a jejich přeměn. 

Založení společnosti 
Máme bohaté zkušenosti se zakládáním obchodních společností, a tak svým klientům poskytujeme garanci za námi vykonané služby. V případě potřeby pro Vás expresně založíme společnost do 24 hodin. Na základě konzultací vytvoříme detailní zadání, obsahující všechny Vaše požadavky na konečnou podobu společnosti. Touto dokumentací se striktně řídíme. Máte tedy jistotu, že založená společnost bude mít parametry přesně podle Vašich představ. Ohlásíme pro Vás volné živnosti a zajistíme zápis všech potřebných informací o nově vznikající společnosti do obchodního rejstříku. V rámci následného servisu rádi provedeme jakékoliv změny. Součástí našich služeb je i zajištění ověření všech potřebných dokumentů u notáře. Shánění nutných podpisů a razítek tedy vůbec nemusíte řešit. Navíc nemusíte řešit, kolik a kde zaplatíte, jelikož od nás dostanete jeden konečný účet. Nově založenou společnost na klíč Vám předáme ve stanoveném terminu, včetně veškeré dokumentace. Můžete si být jisti, že celé založení proběhlo v souladu s platnou legislativou a do rukou dostáváte vše potřebné. Naše administrativní prostory se nacházejí v centru Hradec Králové. V případě zájmu pro Vás zajistíme sídlo společnosti, virtuální sídlo či zasedací místnost.

Ready-made společnosti
Ready-made společnost je již založená společnost, zapsaná do obchodního rejstříku a připravená k prodeji za účelem následného využití k Vašemu podnikání, má zapsané sídlo v našem adminisrativním centru v Hradci Králové, přidělené IČO, obchodní firmu (název) i jednatele. Základní kapitál je plně splacen a jsou splněny všechny zákonem stanovené podmínky. V neposlední řadě eviduje nulovou účetní historii. Díky této populární a oblíbené cestě se vyhnete časově náročnému procesu založení společnosti a s využitím ready-made společnosti můžete začít podnikat ihned. Ve chvíli, kdy se rozhodnete pro podnikání pod ready-made společností, odpadne vám mnoho starostí. Nákup ready-made společnosti je ideálním řešením nejen pro začínající podnikatele, ale pro všechny, kteří potřebují začít podnikat ve velmi krátkém časovém horizontu.

Změny ve společnosti
V případě Vaší potřeby, jsme schopni Vám vypracovat různé dokumenty, které jsou potřeba pro změny ve společnostech na obchodním rejstříku. Mezi nejčastěji realizované změny patří změna jednatele/jednatelů, změna společníka/společníků, změna sídla společnosti, rozšíření čú zúžení předmětu podnikání, změna názvu společnosti.

Přeměny společností
Při přeměně společností dochází k právnímu spojování  do jednoho nebo několika právních subjektů – nástupnických obchodních společností, případně k rozdělování existujících podniků, popřípadě ke kombinaci uvedených procesů. Výraz přeměna se používá také pro změny právní formy obchodních společností, to je např. pro změnu společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost apod. Přeměnou ve smyslu zákona o přeměnách obchodních společností a družstev se rozumí fúze společnosti nebo družstva, rozdělení společnosti nebo družstva, převod jmění na společníka, změna právní formy a přeshraniční přemístění sídla.

Likvidace společnosti
Pokud jste vlastníky již nepotřebné společnosti a nechcete již dále v této společnosti jakkoli figurovat, nabízíme Vám, že provedeme její likvidace či prodej. V případě, kdy budete požadovat, aby Vaše společnost zanikla a byla vymazána z obchodního rejstříku a tím odpaly povinnosti a náklady spojené s jejím chodem, zajistíme pro Vás proces likvidace společnosti. Likvidace společnosti je způsob zrušení společnosti, který ale trvá určitou dobu. V případě, že nechcete na zrušení společnosti čekat, nabídněte nám ji k odkupu. Cílem likvidace společnosti je její zrušení a výmaz z obchodního rejstříku. Společnost v likvidaci už neprovádí žádnou obchodní činnost, veškeré úkony směřují pouze k vypořádání aktiv a pasiv likvidované firmy a k jejímu následnému zániku. Zajistíme likvidaci Vaší společnosti, která se pro Vás stala podnikatelsky nepotřebnou, postaráme se o veškeré potřebné právní náležitosti související s likvidací firmy a zajistíme výmaz této společnosti z obchodního rejstříku.

<< zpět na ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Kontaktujte nás
Poptávkový formulář
Telefon
778 050 200

Reference

Jsme zavedená účetní a daňová kancelář. Co o nás řekli naši klienti?

0
vyplněných daňových přiznání za rok
0
m2
kancelářských ploch k pronájmu
“Naše společnost je dlouhodobým a spokojeným klientem. Již 15 let využíváme profesionální služby a já oceňuji zejména osobní přístup všech, kteří se o nás starají. Díky jejich skvělé práci se můžeme věnovat pouze rozvíjení našeho podnikání.”
- Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. -
“Svým klientům mohu vždy bez obav služby EPOS, s.r.o., sám je s důvěrou využívám, a to zejména při konzultacích daňových aspektů obchodních transakcí.”
- JUDr. Vladimíra Ostrožlíková, notářka -
“Se společností EPOS, s.r.o. spolupracujeme již přes 15 let. Poskytuje nám komplexní účetní servis a daňové poradenství. Na této spolupráci si ceníme zejména spolehlivosti a vysoké profesionality, díky čemuž se můžeme věnovat pouze svému podnikání.”
- Mgr. Pavel Střeleček, advokát -
“Na společnost EPOS, s.r.o. se vždy rádi obracíme, neboť jsme si jisti, že nám vždy doporučí daňově nejefektivnější řešení. Oceňujeme zejména profesionalitu a osobní přístup. ”
- Ondřej Veselý, majitel a jednatel společnosti ALTER s.r.o. -
“Velice si vážíme dlouhodobé spolupráce se společností EPOS, a to zejména v oblasti daňového poradenství.  Oceňujeme profesionální přístup daňového poradce Ing. Milana Mušky a schopnost najít vhodná a účinná řešení daňových záležitostí.”
- První privátní chirurgické centrum s.r.o. -
Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o.
Administrativní centrum EPOS
Akademika Heyrovského 1178
500 03 Hradec Králové
IČO: 60912553
DIČ: CZ60912553