pokraČUJte

Změna výše záloh na sociální a zdravotní pojištění v roce 2020

Pro drobné živnostníky, kteří platí minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění, dochází v roce 2020 opět k výraznému navýšení, a to u obou typů pojistného. Podnikatelé už si na zvyšování zvykli - zvyšování plateb je v Česku standardem. Za posledních patnáct let narostly platby u obou pojištění o více než dvě třetiny. V letech 2019 a 2020 nicméně bylo zvýšení nejvyšší.

Image 0

Sociální pojištění


Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) musí měsíčně platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti alespoň v minimální výši. Ta je odvozena od průměrné mzdy, která v roce 2020 činí částku 34 835 Kč. Minimální výši měsíční zálohy vypočteme jako 29,2 % jedné čtvrtiny průměrné mzdy, v roce 2020 jde o částku 2 544 Kč. Minimální výše zálohy pro osoby, které samostatnou výdělečnou činnosti vykonávají jako činnost vedlejší, činí v roce 2020 částku ve výši 1 018 Kč a je vypočtena jako 29,2 % jedné desetiny průměrné mzdy. Pokud je OSVČ účastna také nemocenského pojištění, musí v roce 2020 platit zálohu alespoň ve výši 2,1 % z minimálního vyměřovacího základu stanoveného státem (6 000 Kč), tedy částku 126 Kč.

Záloha za daný měsíc je splatná vždy nejpozději na konci měsíce, ke kterému se záloha vztahuje. Například záloha za leden 2020 je splatná od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2020.

Výše minimálních záloh se změní až po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019. Ten jsou OSVČ povinny podat do jednoho měsíce ode dne, kdy mají povinnost podat daňové přiznání. Novou výši zálohy je pak potřeba platit od měsíce následujícího po měsíci, kdy byl nebo měl být Přehled o příjmech a výdajích podán. Například pokud má OSVČ povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob do 1. 4. 2020, pak je povinna Přehled o příjmech a výdajích podat do 1. 5. 2020 (resp. 4. 5. 2020) a první záloha v nové výši se platí za červen 2020 a je splatná 30. 6. 2020. Pokud by byl Přehled o příjmech a výdajích podán například v únoru 2020, pak se nová výše zálohy platí již za březen 2020. Pokud však z Přehledu o příjmech a výdajích vyplyne nižší vyměřovací základ oproti předchozímu období, platí nová výše zálohy již od měsíce, v němž byl Přehled o příjmech a výdajích podán.

Zdravotní pojištění


Minimální výše záloh OSVČ na zdravotní pojištění se stejně jako u pojištění sociálního odvozuje od průměrné mzdy, přesněji řečeno je minimálním vyměřovacím základem jedna polovina průměrné mzdy. V roce 2020 činí tedy minimální měsíční záloha 2 352 Kč (13,5 % z jedné poloviny průměrné mzdy).

Platba minimálních záloh se týká také osob bez zdanitelných příjmů (osoba, která není zaměstnancem, OSVČ, nebo státním pojištěncem), pro které je minimálním měsíčním vyměřovacím základem minimální mzda. Ta činí v roce 2020 částku 14 600 Kč, osoby bez zdanitelných příjmů jsou tedy měsíčně povinny platit zálohy alespoň ve výši 1 971 Kč. Stejný minimální vyměřovací základ platí pro zaměstnance. Pro státní pojištěnce, za které platí zdravotní pojištění stát, je minimálním vyměřovacím základem částka 7 903 Kč stanovená státem, a tedy minimální výše měsíční zálohy činí 1 067 Kč.
Záloha za daný měsíc je splatná vždy nejpozději do 8. dne měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se záloha vztahuje. Například záloha za leden 2020 je splatná od 1. 1. 2020 do 8. 2. 2020 (resp. 10. 2. 2020).


Novou výši zálohy na zdravotní pojištění je ale třeba platit již u lednové zálohy, tj. od začátku roku 2020, nikoli až po podání Přehledu o příjmech a výdajích jako je tomu u sociálního pojištění.

Reference

Jsme zavedená účetní a daňová kancelář. Co o nás řekli naši klienti?

0
vyplněných daňových přiznání za rok
0
m2
kancelářských ploch k pronájmu
“Naše společnost je dlouhodobým a spokojeným klientem. Již 15 let využíváme profesionální služby a já oceňuji zejména osobní přístup všech, kteří se o nás starají. Díky jejich skvělé práci se můžeme věnovat pouze rozvíjení našeho podnikání.”
- Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. -
“Svým klientům mohu vždy bez obav služby EPOS, s.r.o., sám je s důvěrou využívám, a to zejména při konzultacích daňových aspektů obchodních transakcí.”
- JUDr. Vladimíra Ostrožlíková, notářka -
“Se společností EPOS, s.r.o. spolupracujeme již přes 15 let. Poskytuje nám komplexní účetní servis a daňové poradenství. Na této spolupráci si ceníme zejména spolehlivosti a vysoké profesionality, díky čemuž se můžeme věnovat pouze svému podnikání.”
- Mgr. Pavel Střeleček, advokát -
“Na společnost EPOS, s.r.o. se vždy rádi obracíme, neboť jsme si jisti, že nám vždy doporučí daňově nejefektivnější řešení. Oceňujeme zejména profesionalitu a osobní přístup. ”
- Ondřej Veselý, majitel a jednatel společnosti ALTER s.r.o. -
“Velice si vážíme dlouhodobé spolupráce se společností EPOS, a to zejména v oblasti daňového poradenství.  Oceňujeme profesionální přístup daňového poradce Ing. Milana Mušky a schopnost najít vhodná a účinná řešení daňových záležitostí.”
- První privátní chirurgické centrum s.r.o. -
Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o.
Administrativní centrum EPOS
Akademika Heyrovského 1178
500 03 Hradec Králové
IČO: 60912553
DIČ: CZ60912553