pokraČUJte

Na co mají OSVČ nárok při pandemii koronaviru?

Na co mají nárok OSVČ v rámci zmírnění negativních dopadů pandemie koronaviru? O jaké druhy podpory mohou žádat již nyní a co by mělo být ještě schváleno? 

Image 0

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) v době pandemie konoraviru často bojují s propadem příjmů v důsledku snížené poptávky po zboží a službách, která více či méně zasáhla všechna podnikatelské odvětví. Vzhledem k takřka kontinuálnímu informování vlády o to, co se jí podařilo schválit, co bude schvalovat a co projednává, panuje poměrně zmatek v tom, o jaký druh podpory má vlastně OSVČ možnost požádat. Níže proto uvádíme přehled jednotlivých úlev a podpor, které již byly pro OSVČ schváleny:

  • Ošetřovné při péči o dítě do 13 let, jejichž škola byla uzavřena
  • Jednorázová kompenzace ve výši 25 000 Kč
  • Příspěvek na náhradu mezd zaměstnanců v rámci programu Antivirus

Vzhledem k ekonomickým dopadům souvisejícím s přijetích krizových opatření je zřejmé, že tato pomoc nebude dostatečná, a proto jsou aktuálně projednávány následující úlevy a podpory pro OSVČ:

  • Odpočet daňové ztráty za rok 2020
  • Prominutí zálohy na daň z příjmu fyzických osob
  • Odklad splátek podnikatelských úvěrů
  • Odklad nájemného za 3 měsíce do konce roku

Uplatnění daňové ztráty z minulých let v roce 2020

OSVČ, které negativně ovlivnila pandemie koronaviru, mohou využít institutu tzv. loss carryback, což je využití zpětného působení daňové ztráty, a to u daně z příjmů fyzických osob za rok 2020. Ztrátu, která bude dosažena v roce 2020, bude možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018. Uplatnění ztráty bude provedeno formou dodatečného daňového přiznání, na jehož základě získá OSVČ daňovou vratku. V jaké fázi legislativního procesu je uplatnění daňové ztráty z minulých let? Návrh ministerstva financí zatím neprošel vládou.

Prominutí záloh na daň z příjmů fyzických osob

OSVČ se rovněž mohou těšit na prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických (toto opatření by se mělo vztahovat i na právnické osoby). Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit. V jaké fázi legislativního procesu je prominutí záloh na dani z příjmů? Návrh ministerstva financí zatím neprošel vládou.

Odklad splátek podnikatelských úvěrů

OSVČ se rovněž týká odklad splátek úvěrů. Jedná se o úvěry, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020. Odložit splátky lze na 3 nebo 6 měsíců. U podnikatelů lze odložit splátku jistiny, úroky se však musí splácet i odložení jistiny. Nadto lze odložit splátky pouze u určitých úvěrů. O odložení splátek lze zažádat u příslušné úvěrující banky. V žádosti je nutné uvést, že o odklad splátek se žádá z důvodu negativních ekonomických dopadů pandemii koronaviru. Žádost lze poměrně snadno vyřídit elektronicky na internetových stránkách banky. V jaké fázi legislativního procesu je odklad splátek o 3 či 6 měsíců? Schváleno poslaneckou sněmovnou, schválit novelu musí ještě Senát ČR a prezident ČR.

Odklad splácení nájmů pro podnikatele

Podnikatelé, kteří jsou v nájmu, mohou požádat své nájemce o odklad splátky nájmu od 12. března až do 30. června 2020. Odklad splátek musí být nejdéle do 31. prosince 2020. Odklad se podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka může ještě prodloužit, jestliže se budou prodlužovat vládní omezení související s pandemií koronaviru. Zákon se má týkat těch OSVČ, které byly nuceny uzavřít své provozovny kvůli vládním nařízením spojených s pandemií koronaviru. Nicméně nájemce musí být schopen doložit, že není schopen splácet, v takovém případě nesmí dostat do 31. prosince 2020 výpověď z důvodu dlužného nájemného. Některá města či vesnice dokonce nájmy za dané měsíce podnikatelům odpustí. Proti vládnímu návrhu se ovšem ozývají pronajímatelé, kteří nechtějí, aby dopady pandemie koronaviru ležela na jejich bedrech. V jaké fázi legislativního procesu je odklad splátek nájemného? Schváleno poslaneckou sněmovnou, schválit novelu musí ještě Senát ČR a prezident ČR.

Zdroj: Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Reference

Jsme zavedená účetní a daňová kancelář. Co o nás řekli naši klienti?

0
vyplněných daňových přiznání za rok
0
m2
kancelářských ploch k pronájmu
“Naše společnost je dlouhodobým a spokojeným klientem. Již 15 let využíváme profesionální služby a já oceňuji zejména osobní přístup všech, kteří se o nás starají. Díky jejich skvělé práci se můžeme věnovat pouze rozvíjení našeho podnikání.”
- Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. -
“Svým klientům mohu vždy bez obav služby EPOS, s.r.o., sám je s důvěrou využívám, a to zejména při konzultacích daňových aspektů obchodních transakcí.”
- JUDr. Vladimíra Ostrožlíková, notářka -
“Se společností EPOS, s.r.o. spolupracujeme již přes 15 let. Poskytuje nám komplexní účetní servis a daňové poradenství. Na této spolupráci si ceníme zejména spolehlivosti a vysoké profesionality, díky čemuž se můžeme věnovat pouze svému podnikání.”
- Mgr. Pavel Střeleček, advokát -
“Na společnost EPOS, s.r.o. se vždy rádi obracíme, neboť jsme si jisti, že nám vždy doporučí daňově nejefektivnější řešení. Oceňujeme zejména profesionalitu a osobní přístup. ”
- Ondřej Veselý, majitel a jednatel společnosti ALTER s.r.o. -
“Velice si vážíme dlouhodobé spolupráce se společností EPOS, a to zejména v oblasti daňového poradenství.  Oceňujeme profesionální přístup daňového poradce Ing. Milana Mušky a schopnost najít vhodná a účinná řešení daňových záležitostí.”
- První privátní chirurgické centrum s.r.o. -
Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o.
Administrativní centrum EPOS
Akademika Heyrovského 1178
500 03 Hradec Králové
IČO: 60912553
DIČ: CZ60912553