pokraČUJte

Lhůta pro daňové přiznání a účetní závěrku do 18. 8. 2020

Daňové přiznání k daním z příjmů může být bez sankce podáno do 18. 8. 2020.

Image 0

Přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob, jejichž zákonná lhůta pro podání a lhůta splatnosti daně byla k 1. 4. 2020, mělo být původně bez sankce podáno do středy 1. 7. 2020. Ministryně financí rozhodla, že přiznání k daním z příjmů za rok 2019 lze bez sankce podat až do 18. 8. 2020. To se týká nejenom přiznání, u kterých končí zákonná lhůta 1. 7. 2020, ale i přiznání, u kterých je konec zákonné lhůty 1. 4. 2020.

V této souvislosti je potřeba upozornit, že sankce za pozdní podání přiznání a za pozdní úhradu daní nebudou vyměřeny pouze tehdy, pokud bude v uvedené lhůtě podáno přiznání a daň uhrazena. Pokud by u poplatníka s koncem lhůty 1. 4. 2020 bylo přiznání podáno 18. 8. 2020, ale daň uhrazena až 19. 8. 2020, bude vyměřena sankce od 2. 4. 2020 do data úhrady.

Bezsankční období (do 18. 8.2020) platí u právnických osob jen v případě, kdy nejde o subjekt patřící pod specializovaný finanční úřad. Osoby patřící pod specializovaný finanční úřad jsou vymezeny v ustanovení § 11 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě ČR.

Bezsankční období je navázáno na zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2, podle kterého má lhůta pro projednání řádné účetní závěrky společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstva uplynout nejdříve 3 měsíce po skončení mimořádného opatření při epidemii.

Zároveň došlo k prominutí úroků z posečkané částky daně za období od 12. 3. do 31. 12. Správcem daně musí však být individuálně povoleno posečkání či úhrada ve splátkách z důvodů souvisejících s koronavirem.

Zdroj: Ministerstvo financí ČR


 

Reference

Jsme zavedená účetní a daňová kancelář. Co o nás řekli naši klienti?

0
vyplněných daňových přiznání za rok
0
m2
kancelářských ploch k pronájmu
“Naše společnost je dlouhodobým a spokojeným klientem. Již 15 let využíváme profesionální služby a já oceňuji zejména osobní přístup všech, kteří se o nás starají. Díky jejich skvělé práci se můžeme věnovat pouze rozvíjení našeho podnikání.”
- Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. -
“Svým klientům mohu vždy bez obav služby EPOS, s.r.o., sám je s důvěrou využívám, a to zejména při konzultacích daňových aspektů obchodních transakcí.”
- JUDr. Vladimíra Ostrožlíková, notářka -
“Se společností EPOS, s.r.o. spolupracujeme již přes 15 let. Poskytuje nám komplexní účetní servis a daňové poradenství. Na této spolupráci si ceníme zejména spolehlivosti a vysoké profesionality, díky čemuž se můžeme věnovat pouze svému podnikání.”
- Mgr. Pavel Střeleček, advokát -
“Na společnost EPOS, s.r.o. se vždy rádi obracíme, neboť jsme si jisti, že nám vždy doporučí daňově nejefektivnější řešení. Oceňujeme zejména profesionalitu a osobní přístup. ”
- Ondřej Veselý, majitel a jednatel společnosti ALTER s.r.o. -
“Velice si vážíme dlouhodobé spolupráce se společností EPOS, a to zejména v oblasti daňového poradenství.  Oceňujeme profesionální přístup daňového poradce Ing. Milana Mušky a schopnost najít vhodná a účinná řešení daňových záležitostí.”
- První privátní chirurgické centrum s.r.o. -
Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o.
Administrativní centrum EPOS
Akademika Heyrovského 1178
500 03 Hradec Králové
IČO: 60912553
DIČ: CZ60912553