pokraČUJte

Kontroly dodržování GDPR - aktuálně

Aktivita Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) se za téměř 6 měsíců od nabytí účinnosti GDPR významně zvýšila. ÚOOÚ v rámci dozorové činnosti řeší případy významného společenského zájmu podle vypracovaného kontrolního plánu, zároveň však zahajuje též ad-hoc kontroly na základě podnětu či stížnosti subjektů údajů. V rámci kontroly musí ÚOOÚ posoudit nejen rozsah, povahu či délku porušení, ale třeba i to, jak správce pracuje na nápravě pochybení, nebo jaká opatření přijal, aby se v budoucnu neopakovalo.

Image 0

Úřad v současnosti prověřuje podezření z úniku osobních dat například u níže uvedených subjektů:

  • stavební spořitelny, kde došlo k chybnému přeposlání osobních údajů 300 osob jiným osobám,
  • provozovatele portálu na prodej PC her, kterému měly uniknout desítky tisíc přihlašovacích údajů a který toto porušení zabezpečení úřadu neohlásil,
  • nevládní neziskové organizace, která zveřejnila osobní údaje subjektů na svých internetových stránkách,
  • nejmenovaného subjektu, jehož USB flash disk se smlouvami obsahujícími osobní údaje byl nalezen v obchodním centru,
  • Centrálního registru dlužníků (CERD), kde ÚOOÚ zjistil konkrétní porušení jako např. neinformovanost subjektu údajů, nepodání vysvětlení, vkládání nových neověřených dlužníků, zpracování nadbytečných údajů, aj. Provozovateli sytému CERD úřad uloží opatření k nápravě, která mají za cíl odstranit pochybení zjištěná kontrolou systému CERD. Jejich plnění bude následně věnovat zvýšenou pozornost a o celé věci opět informovat veřejnost.
  • společnosti SOLIDIS, která na základě licenční smlouvy získala osobní údaje cca. 1,6 mil. fyzických osob a nebyla schopna doložit souhlasy těchto osob. Společnosti byla udělena sankce ve výši 800 tis. Kč. V případě zmíněné společnosti SOLIDIS přihlédl ÚOOÚ při stanovení výše sankce zejména k rozsahu a množství zpracovávaných osobních údajů a k zásahu do soukromí, které takové jednání představovalo. Současně ÚOOÚ upozornil, že i nadále bude věnovat zvýšenou pozornost praxi, kdy některé firmy pro rozesílání obchodních nabídek využívají databáze poskytnuté třetí osobou.

Reference

Jsme zavedená účetní a daňová kancelář. Co o nás řekli naši klienti?

0
vyplněných daňových přiznání za rok
0
m2
kancelářských ploch k pronájmu
“Naše společnost je dlouhodobým a spokojeným klientem. Již 15 let využíváme profesionální služby a já oceňuji zejména osobní přístup všech, kteří se o nás starají. Díky jejich skvělé práci se můžeme věnovat pouze rozvíjení našeho podnikání.”
- Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. -
“Svým klientům mohu vždy bez obav služby EPOS, s.r.o., sám je s důvěrou využívám, a to zejména při konzultacích daňových aspektů obchodních transakcí.”
- JUDr. Vladimíra Ostrožlíková, notářka -
“Se společností EPOS, s.r.o. spolupracujeme již přes 15 let. Poskytuje nám komplexní účetní servis a daňové poradenství. Na této spolupráci si ceníme zejména spolehlivosti a vysoké profesionality, díky čemuž se můžeme věnovat pouze svému podnikání.”
- Mgr. Pavel Střeleček, advokát -
“Na společnost EPOS, s.r.o. se vždy rádi obracíme, neboť jsme si jisti, že nám vždy doporučí daňově nejefektivnější řešení. Oceňujeme zejména profesionalitu a osobní přístup. ”
- Ondřej Veselý, majitel a jednatel společnosti ALTER s.r.o. -
“Velice si vážíme dlouhodobé spolupráce se společností EPOS, a to zejména v oblasti daňového poradenství.  Oceňujeme profesionální přístup daňového poradce Ing. Milana Mušky a schopnost najít vhodná a účinná řešení daňových záležitostí.”
- První privátní chirurgické centrum s.r.o. -
Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o.
Administrativní centrum EPOS
Akademika Heyrovského 1178
500 03 Hradec Králové
IČO: 60912553
DIČ: CZ60912553