pokraČUJte

Daňový balíček na rok 2021

Pro rok 2021 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů a podnikatelů. Projděte si přehled nejdůležitějších novinek, které nás čekají v roce 2021. Shrnuli jsme nejpodstatnější změny v daních, mzdách, důchodech a ve financích.

Image 0

Zrušení superhrubé mzdy

Daň se bude nově odvádět jen z hrubé mzdy, nikoli ze superhrubé, která kromě hrubé mzdy zahrnovala také pojistné na sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem.

Sazba daně z příjmů fyzických osob zůstává na 15 %. Nově bude zavedeno další daňové pásmo ve výši 23 %, které se bude aplikovat pouze na roční příjmy (resp. součet základů daně), jež přesáhnou 48násobek průměrné mzdy. To, se započtením úrovně průměrné mzdy pro příští rok ve výši 35 441 Kč, odpovídá 1 701 168 Kč. Při přepočtení na měsíce se bude zvýšená sazba aplikovat od 141 764 Kč a nahradí tak tzv. solidární daň (přirážku).

Na rozdíl od solidární daně se ale 23% daňová sazba bude aplikovat kromě příjmů ze zaměstnání a podnikání také na takzvané ostatní příjmy, na kapitálové příjmy či na příjmy z pronájmu.

Daňový balíček, který superhrubou mzdu ruší, vyšel ve sbírce zákonů ve čtvrtek 30. prosince 2020. V účinnost tedy vstoupí už od pátku 1. ledna 2021.

Zvýšení daňové slevy na poplatníka

S účinností od 1. 1. 2021 dochází rovněž ke zvýšení daňové slevy na poplatníka, která se v roce 2021 zvýší na 27 840 Kč. V roce 2022 pak vzroste ještě více, na 30 840 Kč

Zavedení tzv. paušální daně

Živnostníci a OSVČ se od roku 2021 mohou přihlásit k placení paušální daně, která zjednoduší výběr odvodů a placení daně z příjmu.

Měsíční záloha v režimu paušální daně pro rok 2021 činí 5 469 Kč. Zaplatit ji musíte vždy nejpozději do 20. dne daného kalendářního měsíce. Výjimkou je lednová záloha v roce 2021, která bude splatná do 22. února 2021. Zálohy paušální daně budou odváděny na účet jednotlivých finančních úřadů s předčíslím bankovního účtu 2866, kódem banky 0710 (ČNB) a názvem "Paušální daň a paušální veřejná pojistná".

K paušální daně se může přihlásit poplatník, který je podnikatelem (OSVČ) a při splnění následujících podmínek:

  • není plátce DPH a nemá registrační povinnost k dani z přidané hodnoty, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby,
  • není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti,
  • není proti ní vedeno insolvenční řízení,
  • nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, 
  • příjmy ze samostatné výdělečné činnosti v rozhodném zdaňovacím období (rok 2020) nepřesáhly 1 milion Kč,
  • pokud OSVŘ pracuje na dohodu, má nárok jen tehdy, pokud je dohoda o pracovní činnosti (DPČ) s odměnou do 3 500 Kč a dohoda o provedení práce (DPP) do 10 tisíc Kč měsíčně

Termín podání oznámení o vstupu do režimu paušální daně je do pondělí 11. ledna 2021. Příjem oznámení o vstupu do paušálního režimu daně již běží, finanční správa jej spustila v pondělí 7. prosince 2020. Formulář lze vyplnit ručně nebo online.

Vyplněný formulář pak musíte odevzdat místně příslušnému finančnímu úřadu. O paušální daň se nežádá, pouze se oznamuje přistoupení do paušálního režimu. Finanční úřad proto oznámení nijak neschvaluje a není ani potřeba nic dokládat.

Daňové povinnosti za rok 2020 bude osoba, která vstoupila do režimu paušální daně, bude řešit ve stejném režimu, jak byla doposud zvyklá. To znamená, že daňové přiznání musí být podáno nejpozději do čtvrtka 1. dubna 2021. Pokud jej daňové přiznání podáváno elektroniky, tak platí nově, že se lhůta prodlužuje až do 3. května. Nadále přitom platí, že přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020 zdravotní pojišťovně a ČSSZ se musí podat nejpozději do jednoho měsíce od podání daňového přiznání.

Přínosem paušální daně je především snížení administrativní zátěže. Poplatník platí pouze jednu měsíční paušální platbu. Tím bude mít vyřešenou povinnost odvést daň z příjmů, sociální pojistné a zdravotní pojistné. K přechodu do tohoto režimu postačí vyplnění jednoho formuláře a následně již nebude třeba vyplňovat a podávat daňové přiznání ani odevzdávat přehledy o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Místo se třemi úřady tak budete komunikovat pouze s jedním, a to s finančním úřadem.

Pokud do režimu paušální daně poplatník vstoupí, přichází tím o možnost uplatnit všechny daňové slevy a úlevy, tj. např. slevu na poplatníka, na manžela či manželku, na děti či slevu na invaliditu. Stejně tak si nebude možné si odečíst úroky z hypoték a příspěvky na penzijní a životní pojištění, případně uplatnit další úlevy. Tato skutečnost je jedním z dovůdů, proč se přechod na paušální daň vyplatí jen některým živnostníkům.

Elektronické daňové přiznání lze podat v roce 2021 až v květnu

Od roku 2021 je možné odevzdat daňové přiznání bez sankcí o měsíc později než v roce 2020, tedy až do 3. května. A to za podmínky, že je daňové přiznání podáno elektronicky. Novinka vyplývá z novely daňového řádu, jejímž hlavním záměrem je především podpora elektronizace daní a zjednodušení komunikace s finančním úřadem.

Termín pro podání daňového přiznání

Od roku 2021 lze odevzdat daňové přiznání bez sankcí o měsíc později než v roce 2020, tedy až do 3. května. A to za podmínky, že ho podáte elektronicky. Novinka vyplývá z výše zmíněné novely daňové řádu. V roce 2021 budou pro podání daňového přiznání platit následující termíny:

  • 1. dubna 2021 - Do tohoto data budete moci příští rok odevzdat daňové přiznání k dani z příjmu za rok 2020 v případě, že tak učiníte písemnou formou. To znamená, že přiznání buď osobně donesete na podatelnu příslušného finančního úřadu, nebo pošlete poštou. Ještě 5 dnů po tomto datu můžete přiznání podat bez sankcí.
  • 3. května 2021 - Do tohoto data bude možné podat daňové přiznání, pokud zvolíte elektronickou formu podání. Termín podání daňového přiznání na 3. květen se tak automaticky o měsíc posouvá všem, kteří mají povinnost podat daňové přiznání elektronicky. Tato povinnost se týká právnických osob nebo vybraných profesí, jako jsou insolvenční správci, advokáti a daňoví poradci. Pokud však máte datovou schránku zřízenou dobrovolně, příští rok už ji nebudete muset využít jako výhradní cestu pro podání daňového přiznání. Tuto povinnost novela daňového řádu ruší. Řada podnikatelů o ní totiž nevěděla a dostávala kvůli tomu zbytečně pokuty. Na finančních úřadech pak ležela administrativa spočívající v ověřování, zda má daný podnikatel datovou schránku aktivní, či ne. Zároveň s tím se snižuje také pokuta za nedodržení elektronické formy podání. Nově bude ve výši 1000 Kč místo současných 2000 Kč.
  • 1. července 2021 - Do tohoto data lze podat daňové přiznání v případě, že máte povinný audit nebo vám daňové přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce.
Snížení limitu pro uplatnění odpočtu úroků z hypotéky

I letos bude možné si moci uplatnit odpočty úroků ze smluv o úvěru na bydlení jako nezdanitelné části základu daně. Dochází ale ke snížení limitu odpočtu pro nově obstarané bytové potřeby od 1. ledna 2021 z původních 300 tisíc Kč na 150 tisíc Kč. U smluv uzavřených do konce roku 2020 bude možné nadále odečítat úroky až do 300 tisíc Kč, a to i v případě refinancování. U smluv uzavřených od 1. ledna 2021 bude moci klient odečítat úroky s limitem 150 tis. Kč.

Stravenkový paušál

Velmi očekávanou novinkou letošního roku je stravenkový paušál, který byl schválen v rámci daňového balíčku. Stravenkový paušál přidá další možnost zaměstnavatelům vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování také přímo v peněžní formě s využitím daňové podpory. Příspěvek na stravování díky tomu budou moci využít i zaměstnanci, kteří na něj dosud nedosáhli.

Odstropování daňového bonusu pro rodiny s dětmi

U daňového bonusu pro děti dochází ke zrušení zastropování částky. To znamená, že jeho výše bude vyplácena bez stávajícího omezení do částky 60 300 Kč. Pravidlo je použitelné pro příjmy v roce 2021 (reálně se promítne do daňového přiznání a ročního zúčtování v roce 2022).

Online finanční úřad

Generální finanční ředitelství v lednu spouští takzvaný online finanční úřad v rámci projektu MOJE daně. Díky němu budete moci s finančním úřadem komunikovat prostřednictvím internetu. Přes portál bude možné podat přiznání ke všem daním, například k silniční či k dani z příjmů fyzických osob. Ve virtuálním úřadě získáte osobní daňový kalendář s upozorněním na blížící se daňovou povinnost a také funkci automatického vyplňování daňových formulářů.

Reference

Jsme zavedená účetní a daňová kancelář. Co o nás řekli naši klienti?

0
vyplněných daňových přiznání za rok
0
m2
kancelářských ploch k pronájmu
“Naše společnost je dlouhodobým a spokojeným klientem. Již 15 let využíváme profesionální služby a já oceňuji zejména osobní přístup všech, kteří se o nás starají. Díky jejich skvělé práci se můžeme věnovat pouze rozvíjení našeho podnikání.”
- Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. -
“Svým klientům mohu vždy bez obav služby EPOS, s.r.o., sám je s důvěrou využívám, a to zejména při konzultacích daňových aspektů obchodních transakcí.”
- JUDr. Vladimíra Ostrožlíková, notářka -
“Se společností EPOS, s.r.o. spolupracujeme již přes 15 let. Poskytuje nám komplexní účetní servis a daňové poradenství. Na této spolupráci si ceníme zejména spolehlivosti a vysoké profesionality, díky čemuž se můžeme věnovat pouze svému podnikání.”
- Mgr. Pavel Střeleček, advokát -
“Na společnost EPOS, s.r.o. se vždy rádi obracíme, neboť jsme si jisti, že nám vždy doporučí daňově nejefektivnější řešení. Oceňujeme zejména profesionalitu a osobní přístup. ”
- Ondřej Veselý, majitel a jednatel společnosti ALTER s.r.o. -
“Velice si vážíme dlouhodobé spolupráce se společností EPOS, a to zejména v oblasti daňového poradenství.  Oceňujeme profesionální přístup daňového poradce Ing. Milana Mušky a schopnost najít vhodná a účinná řešení daňových záležitostí.”
- První privátní chirurgické centrum s.r.o. -
Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o.
Administrativní centrum EPOS
Akademika Heyrovského 1178
500 03 Hradec Králové
IČO: 60912553
DIČ: CZ60912553