pokraČUJte

Daňové kontroly a spory

Na základě dosavadních zkušeností v této oblasti víme, že nejlepší strategií je prevence. Víme však rovněž, že ve Vašem podnikání nelze vždy předjímat všechny důsledky obchodních rozhodnutí. Daňový poplatníkům nadto neustále přibývají nové povinnosti vůči státu (např. kontrolní hlášení, notifikační povinnost mimořádných příjmů, EET), přičemž pohled daňového poplatníka a správce daně může být velmi rozdílný. Proto je vhodné případný spor již od jeho počátku vést s plnou odpovědností za jeho výsledek a využívat všech procesních možností a strategických tahů. Je zapotřebí svá práva účinně bránit, a to jak v rámci jednotlivých daňových řízení, tak v zejména v průběhu daňové kontroly a navazujících soudních řízeních. V takových situacích jsou zapotřebí jak praktické zkušenosti, tak detailní znalost daňového hmotného a procesního práva. Zásadní je také znalost dřívějších rozhodnutí soudních orgánů v České republice a Soudního dvora Evropské unie, neboť ta výrazně ovlivňuje postupy a zažitou interpretační praxi českých daňových zákonů. Takovými schopnostmi disponujeme, neboť kombinuje jak znalosti daňových předpisů, tak znalosti procesních postupů. Daňové poradenství poskytuje daňový poradce Ing. Milan Muška spolu s Mgr. Ivo Muška, advokátem, jehož specializací jsou daňové spory.

Poskytované služby při zastupování lze rozdělit dle jednotlivých fází řízení:

Zastupování při místním šetření, postupu k odstranění pochybností, při daňové kontrole:
- zastupování při ústních jednáních
- poskytování vysvětlení správci daně a odstraňování jeho pochybností
- zpracování a předkládání odpovědí na výzvy správce daně k doložení skutečností 
- navrhování a předkládání důkazních prostředků ve prospěch klienta
- zastupování při výslechu svědka, místním šetření a dalších úkonech správce daně v průběhu daňové kontroly
- zpracování a předložení vyjádření k výsledkům kontrolních zjištění
- zastupování při projednání zprávy o daňové kontrole a při ukončení daňové kontroly

Jestliže nesouhlasíte se závěry správce daně při daňové kontrole a se zprávou o daňové kontrole, spor pokračuje:
- zpracování a podání odvolání
- zastupování před odvolacím finančním ředitelstvím včetně navrhování a předkládání důkazů

V případě, že odvolací finanční ředitelství potvrdí rozhodnutí správce daně, je dalším krokem přezkum rozhodnutí před správními soudy:
- zpracování a předložení žaloby s uvedením veškerých skutkových i právních žalobních důvodů, které zakládají nicotnost či nezákonnost rozhodnutí
- zastupování v řízení před krajským soudem
- navrhování a předkládání důkazů v průběhu soudního řízení

Posledním vyjádřením nesouhlasu je podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu:
- zpracování a podání kasační stížnost
- zastupovní v řízení před Nejvyšším správním soudem

<< zpět na DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Kontaktujte nás
Poptávkový formulář
Telefon
778 050 200

Reference

Jsme zavedená účetní a daňová kancelář. Co o nás řekli naši klienti?

0
vyplněných daňových přiznání za rok
0
m2
kancelářských ploch k pronájmu
“Naše společnost je dlouhodobým a spokojeným klientem. Již 15 let využíváme profesionální služby a já oceňuji zejména osobní přístup všech, kteří se o nás starají. Díky jejich skvělé práci se můžeme věnovat pouze rozvíjení našeho podnikání.”
- Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. -
“Svým klientům mohu vždy bez obav služby EPOS, s.r.o., sám je s důvěrou využívám, a to zejména při konzultacích daňových aspektů obchodních transakcí.”
- JUDr. Vladimíra Ostrožlíková, notářka -
“Se společností EPOS, s.r.o. spolupracujeme již přes 15 let. Poskytuje nám komplexní účetní servis a daňové poradenství. Na této spolupráci si ceníme zejména spolehlivosti a vysoké profesionality, díky čemuž se můžeme věnovat pouze svému podnikání.”
- Mgr. Pavel Střeleček, advokát -
“Na společnost EPOS, s.r.o. se vždy rádi obracíme, neboť jsme si jisti, že nám vždy doporučí daňově nejefektivnější řešení. Oceňujeme zejména profesionalitu a osobní přístup. ”
- Ondřej Veselý, majitel a jednatel společnosti ALTER s.r.o. -
“Velice si vážíme dlouhodobé spolupráce se společností EPOS, a to zejména v oblasti daňového poradenství.  Oceňujeme profesionální přístup daňového poradce Ing. Milana Mušky a schopnost najít vhodná a účinná řešení daňových záležitostí.”
- První privátní chirurgické centrum s.r.o. -
Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o.
Administrativní centrum EPOS
Akademika Heyrovského 1178
500 03 Hradec Králové
IČO: 60912553
DIČ: CZ60912553