epos

PODPORUJEME

Platforma NAUTILLUS

Společnost EPOS, s.r.o. dlouhodobě podporuje rozvoj platformy Nautillus

Zcela jednoduše Nautillus umožňuje anonymní prezentaci výzev (firem, neziskových organizací, státní sféry) s cílem nalézt nejlepší řešení pro jejich zadavatele. Potenciální zájemci předkládají své návrhy řešení, následně zadavatel výzvy vybírá nejlepší řešení, které splňuje jeho požadavky. Nejlepší řešitel obdrží smluvenou odměnu a zadavatel výzvy získá řešení, pro které se sám rozhodl.

Záměrem projektu nautillus je nabídnout možnosti a potenciál otevřené inovace v České s Slovenské Republice. Bližší informace o projektu naleznete na stránkách www.nautillus.cz.


Akordeon orchestr Hradec Králové