epos

Daňové poradenství TAX-EPOS, s.r.o.

V oblasti daňového poradenství nabízíme pod hlavičkou společnosti TAX-EPOS, s.r.o. veškeré služby související s českým daňovým právem a mezinárodním zdaněním.

Nabídnout Vám můžeme:

 • Komplexní poradenství v oblasti českých daní,
 • daň z příjmů právnických osob
 • daň z příjmů fyzických osob
 • daň ze závislé činnosti
 • daň z přidané hodnoty
 • daně spotřební
 • daň silniční
 • daň z nemovitostí, darovací, dědická a daň z převodu nemovitostí
 • zpracování daňových přiznání,
 • daňové poradenství pro zahraniční pracovníky,
 • poradenství v oblasti správy daní a poplatků,
 • zastupování před finančními úřady,
 • sjednání výše daně s místně příslušným správcem daně,
 • poradenství v oblasti devizového zákona a celního zákona,
 • mezinárodní daňové poradenství, zejména zohlednění smluv o zamezení dvojího zdanění,
 • kompletní zpracování roční účetní závěrky.


V rámci daňového poradenství jsou naši klienti průběžně informování o podstatných změnách v českých účetních a daňových předpisech.